Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Leki przeciwalergiczne

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Leki przeciwalergiczne

tabletka powlekana
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Galena"
tabletka powlekana
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Galena"
syrop
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
tabletki powlekane
Dr. Max Pharma Limited
tabletki powlekane
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Specifar S.A.
roztwór doustny
Medana Pharma SA
roztwór doustny
SymPhar Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Specifar S.A.
roztwór doustny
Specifar S.A.
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Adamed Sp. z o.o.
roztwór doustny
Specifar S.A.
tabletki powlekane
Specifar S.A.
roztwór doustny
J. Uriach y Compania S.A.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Disphar International B.V.
tabletki
PRO.MED.CS Praha a.s.,
tabletki powlekane
Medana Pharma SA
roztwór doustny
tabletki powlekane
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Zentiva k.s.
roztwór doustny
IBERMEDGEN, SA
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
kapsułki miękkie
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
roztwór doustny
Adamed Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Specifar S.A.
tabletki powlekane
Galpharm Healthcare Limited
tabletki powlekane
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
roztwór doustny
Merck Sharp & Dohme Ltd.
tabletki
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
roztwór do nebulizacji
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
zawiesina doustna
tabletki
Sandoz GmbH
syrop
kapsułki miękkie
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.
krople doustne, roztwór
roztwór doustny
tabletka powlekana
VEDIM Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
tabletki
Menarini International Operations Luxembourg S.A.