Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Leki przeciwlipidowe - Inhibitory reduktazy HMG-CoA (statyny)

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Leki przeciwlipidowe - Inhibitory reduktazy HMG-CoA (statyny)

tabletki
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Mylan IRE Healthcare Ltd
kapsułki twarde
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki powlekane
Artespharm Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
kapsułki twarde
EGIS Pharmaceuticals PLC
kapsułki twarde
Adamed Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Denk Pharma Europe GmbH
tabletki
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
tabletki
Adamed Pharma S.A.
kapsułki twarde
Les Laboratoires Servier
tabletki powlekane
NewLine Pharma, S.L.
tabletki powlekane
Hetero Europe S.L.
kapsułki twarde
EGIS Pharmaceuticals PLC
tabletki powlekane
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
BGP Products Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.
tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
S-LAB Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.