Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Leki przeciwnowotworowe

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Leki przeciwnowotworowe

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Vivanta Generics s.r.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
KRKA, d.d.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Adamed Pharma S.A.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Mylan S.A.S.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Medac GmbH
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji
Amgen Europe B.V.
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Ipsen Pharma
roztwór do wstrzykiwań
STADA Arzneimittel AG
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Mylan S.A.S.
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Celltrion Healthcare Hungary Kft
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Amgen Europe B.V.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Hetero Europe S.L.
proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji
Samsung Bioepis UK Limited
implant w ampułko-strzykawce
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
implant w ampułko-strzykawce
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
SVUS Pharma a.s.
tabletki powlekane
SVUS Pharma a.s.
implant w ampułkostrzykawce
Alvogen IPCo S.àr.l.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
implant w ampułkostrzykawce
Alvogen IPCo S.àr.l.
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Amgen Europe B.V.
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletka powlekana
+pharma arzneimittel gmbh
roztwór do wstrzykiwań
Ferring GmbH
tabletki
Janssen-Cilag International N.V.
implant
Sandoz GmbH
implant podskórny
Astra Zeneca UK Ltd.
implant podskórny
Astra Zeneca UK Ltd.
tabletki powlekane
Astra Zeneca UK Ltd.
tabletki powlekane
ONCOGENERIKA Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Medana Pharma SA
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
DiaMed GmbH
tabletki powlekane
FAIR-MED HEALTHCARE GmbH