Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Leki przeciwnowotworowe - inhibitory kinazy tyrozynowej

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Leki przeciwnowotworowe - inhibitory kinazy tyrozynowej

tabletki powlekane
kapsułki twarde
Teva B.V.
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletka powlekana
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
kapsułki twarde
Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.
tabletki powlekane
FAIR-MED HEALTHCARE GmbH