Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Leki przeciwnowotworowe - inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego (antymetabolity kwasu foliowego)

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Leki przeciwnowotworowe - inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego (antymetabolity kwasu foliowego)

roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Accord Healthcare Limited
tabletki
Accord Healthcare Limited
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Accord Healthcare Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Accord Healthcare Limited
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Accord Healthcare Limited
roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg KG
tabletki
Orion Corporation