Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Leki przeciwzakaźne stosowane miejscowo

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Leki przeciwzakaźne stosowane miejscowo

proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
GlaxoSmithKline Export Ltd
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Generics (UK) Ltd.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletki powlekane
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki powlekane
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Bluefish Pharmaceuticals AB
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.
tabletki powlekane
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki powlekane
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
tabletki powlekane
GlaxoSmithKline Export Ltd
tabletki
tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej
Astellas Pharma Sp. z o.o.