Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Leki przeciwzakrzepowe - bezpośrednie inhibitory trombiny

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Leki przeciwzakrzepowe - bezpośrednie inhibitory trombiny

kapsułki twarde
Boehringer Ingelheim International GmbH
kapsułki twarde
Boehringer Ingelheim International GmbH
kapsułki twarde
Boehringer Ingelheim International GmbH