Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Leki rozszerzające naczynia wieńcowe

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Leki rozszerzające naczynia wieńcowe

tabletki
Zentiva k.s.
tabletki
Orion Corporation
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
kapsułki twarde
Adamed Sp. z o.o.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
BGP Products Poland Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki powlekane
Sandoz GmbH
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Adamed Sp. z o.o.
tabletki
Accord Healthcare Limited
kapsułki twarde
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
tabletki
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
kapsułki twarde
Adamed Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Apotex Europe B.V.
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
kapsułki twarde
Adamed Pharma S.A.
tabletki
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki
123ratio Sp. z o.o.
tabletki
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Galena"
tabletki
Medreg s.r.o
tabletki
Bluefish Pharmaceuticals AB
tabletki
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
tabletki
Actavis Group PTC ehf.