Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Leki stosowane w premedykacji w działaniu sedacyjnym

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Leki stosowane w premedykacji w działaniu sedacyjnym

roztwór do wstrzykiwań lub infuzji w ampułko-strzykawce
Sun Pharmaceuticals Industries Europe B.V.
system transdermalny, plaster
Orion Corporation
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
AS Kalceks
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
AS Kalceks
roztwór do wstrzykiwań
ELC Group s.r.o.
tabletki powlekane
Roche Polska Sp. z o.o.
tabletki podpoliczkowe
Teva Pharma BV
emulsja do wstrzykiwań lub infuzji
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
roztwór do wstrzykiwań
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
roztwór do wstrzykiwań
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
aerozol do nosa, roztwór
Archimedes Development Ltd
aerozol do nosa, roztwór
Takeda Pharma A/S
system transdermalny
Sandoz GmbH
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Takeda Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu
Mundipharma A/S
tabletki powlekane
Mundipharma A/S
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
G.L. Pharma GmbH