Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Miejscowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Miejscowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne

roztwór na skórę
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.