Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Przeciwciała monoklonalne

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Przeciwciała monoklonalne

roztwór do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
roztwór do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Pfizer Europe MA EEIG
roztwór do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Mylan S.A.S.
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Sandoz GmbH
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Sandoz GmbH
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Sandoz GmbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Amgen Europe B.V.
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Boehringer Ingelheim International GmbH
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Samsung Bioepis UK Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Alexion Europe SAS
roztwór do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Novartis Europharm Limited
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
roztwór do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Abbott Laboratories Ltd.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Roche Registration GmbH