Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny

kapsułki twarde
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
kapsułki twarde
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
kapsułki twarde
neuraxpharm Arzneimittel GmbH
kapsułki twarde
Glenmark Arzneimittel GmbH
kapsułki twarde
Eli Lilly and Company Limited