Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Selektywne leki immunosupresyjne

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Selektywne leki immunosupresyjne

tabletki
Vipharm S.A.
tabletki
Mylan S.A.S.
tabletki
Sandoz GmbH
tabletki
Sandoz GmbH
tabletki
Synthon BV
tabletki
KRKA, d.d.
tabletki
Genthon BV
tabletki
Accord Healthcare Limited
tabletki
ETHYPHARM
tabletki
STADA Arzneimittel AG
tabletki powlekane
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
tabletki drażowane
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki drażowane
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki drażowane
Pfizer Europe MA EEIG
roztwór doustny
Pfizer Europe MA EEIG
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
Novartis Poland Sp. z o.o.
kapsułki twarde
Novartis Europharm Limited
tabletki
Novartis Europharm Limited
tabletki
Novartis Europharm Limited
tabletki
Novartis Poland Sp. z o.o.