Indeks Farmaceutyczno-terapeutyczny: 
Selektywny inhibitor kanału If w sercu

Leki oznaczone kategorią Indeksu Farmaceutyczno-terapeutycznego: Selektywny inhibitor kanału If w sercu

tabletki powlekane
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Polfarmex S.A.
tabletki powlekane
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
tabletki powlekane
Actavis Group PTC ehf.
tabletki powlekane
Accord Healthcare Limited
tabletki powlekane
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
tabletki powlekane
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Mylan S.A.S.
tabletki powlekane
Synoptis Pharma Sp. z o.o.
tabletki powlekane
Zentiva k.s.
tabletki powlekane
KRKA, d.d.