Leki oznaczone kategorią kodu ATC: A02BC05

tabletki dojelitowe
+pharma arzneimittel gmbh
kapsułki dojelitowe, twarde
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
kapsułki dojelitowe, twarde
Zentiva k.s.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Hospira UK Ltd
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Agila Specialties UK Limited
tabletki dojelitowe
Actavis Group PTC ehf.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Accord Healthcare Limited
tabletki dojelitowe
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
kapsułki dojelitowe, twarde
Actavis Group PTC ehf.
tabletki dojelitowe
Alvogen IPCo S.àr.l.
tabletki dojelitowe
Actavis Group PTC ehf.
granulat dojelitowy do sporządzania zawiesiny doustnej
AstraZeneca AB
tabletki dojelitowe
AstraZeneca AB
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
AstraZeneca AB
tabletki dojelitowe
Sandoz GmbH
kapsułki dojelitowe, twarde
KRKA, d.d.
tabletki dojelitowe
Arrow Poland S.A
tabletki dojelitowe
AstraZeneca AB
tabletki dojelitowe
Sigillata Limited
tabletki dojelitowe
Sigillata Limited
tabletki dojelitowe
Renantos Pharmavertriebsgesellschaft mbH
kapsułki dojelitowe, twarde
Aristo Pharma GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Sandoz GmbH
tabletki dojelitowe
Specifar S.A.
tabletki dojelitowe
Specifar S.A.
tabletki dojelitowe
Specifar S.A.
tabletki dojelitowe
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
tabletki dojelitowe
Specifar S.A.
tabletki dojelitowe
Specifar S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
kapsułki dojelitowe, twarde
ETHYPHARM