Leki oznaczone kategorią kodu ATC: B02BD02

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Bayer AG
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Baxalta Innovations GmbH
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Octapharma AB
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
CSL Behring GmbH
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Bayer Pharma AG
Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu
Bayer Pharma AG
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pharma Innovations Sp. z o.o.
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Wyeth Europa Ltd.
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Wyeth Europa Ltd.
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Wyeth Europa Ltd.
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Wyeth Europa Ltd.
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji
CSL Behring GmbH
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Bio Products Laboratory Ltd
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Octapharma (IP) Ltd.
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Sczepionek S.A.
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji
Octapharma (IP) Ltd.
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Baxter Polska Sp. z o.o.
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Baxter Polska Sp. z o.o.