Leki oznaczone kategorią kodu ATC: J07BB02

zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
BGP Products Poland Sp. z o.o.
zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Sanofi Pasteur SA
zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Baxter Polska Sp. z o.o.
zawiesina do wstrzykiwań
Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.
zawiesina i emulsja do sporządzania emulsji do wstrzykiwań
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
zawiesina i emulsja do sporządzania emulsji do wstrzykiwań
Sanofi Pasteur SA
zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.
zawiesina i emulsja do sporządzania emulsji do wstrzykiwań
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
zawiesina do wstrzykiwań
Abbott Biologicals B.V.