Leki oznaczone kategorią kodu ATC: L01CD01

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Dr. Schlichtiger GmbH
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
proszek do sporządzania zawiesiny do infuzji
Celgene Europe B.V.
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Norton Healthcare Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Accord Healthcare Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Fresenius Kabi Polska Sp z o.o.