Leki oznaczone kategorią kodu ATC: L01XC

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Merck Serono Europe Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Roche Registration Limited
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
APEIRON Biologics AG
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG