Leki oznaczone kategorią kodu ATC: L01XX32

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
KRKA, d.d.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Adamed Pharma S.A.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Medac GmbH
roztwór do wstrzykiwań
STADA Arzneimittel AG
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Mylan S.A.S.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Hetero Europe S.L.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Hospira UK Ltd
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Mylan S.A.S.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Sandoz GmbH
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
EGIS Pharmaceuticals PLC
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań
Sigillata Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Actavis Group PTC ehf.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Accord Healthcare Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Adamed Sp. z o.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Alvogen IPCo S.àr.l.
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Janssen-Cilag International N.V.