Leki oznaczone kategorią kodu ATC: L02BA03

roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Mylan S.A.S.
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
roztwór do wstrzykiwań
Sandoz GmbH
AstraZeneca UK Limited