Leki oznaczone kategorią kodu ATC: N04BA02

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Impax Laboratories (Netherlands) B.V
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o
tabletki
Sandoz GmbH
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Sandoz GmbH
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Sandoz GmbH
tabletki
Sandoz GmbH
kapsułki
tabletki
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej
Roche Polska Sp. z o.o.
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
MSD Polska Sp. z o.o.