Leki oznaczone kategorią kodu ATC: R03BA05

zawiesina do nebulizacji
Adamed Pharma S.A.
zawiesina do nebulizacji
Adamed Pharma S.A.
proszek do inhalacji
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
zawiesina do nebulizacji
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
aerozol inhalacyjny, zawiesina
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
aerozol inhalacyjny, zawiesina
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
proszek do inhalacji w kapsułce twardej
Adamed Pharma S.A.