Absenor

Substancja czynna: 
Natrii valproas
Dawka: 
300 mg
Zawartość opakowania: 
100 szt. (1 blist.po 100 szt.)
Kod EAN: 
5909990042371
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
32.40 zł
Cena detaliczna: 
41.83 zł
Cena hurtowa: 
34.02 zł
Wysokość limitu finansowania: 
41.83
Poziom odpłatności: 
bezpłatny do limitu
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
0.00 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Napady padaczkowe pierwotnie uogólnione:

  • typowe i nietypowe napady nieświadomości (petit mal),
  • napady miokloniczne,
  • napady toniczno-kloniczne (grand mal),
  • mieszane postaci napadów toniczno-klonicznych i napadów nieświadomości,
  • napady atoniczne.

Lek może być również stosowany w innych rodzajach padaczki, niereagujących odpowiednio na inne leki przeciwpadaczkowe, jak:
Napady padaczkowe częściowe

  • zarówno proste (ogniskowe), jak i złożone (psychomotoryczne),
  • napady wtórne uogólnione, zwłaszcza napady akinetyczne i atoniczne.

W przypadku napadów pierwotnie uogólnionych lek często można stosować w monoterapii.
W napadach częściowych częściej zachodzi konieczność wprowadzenia leczenia skojarzonego, podobnie jak w napadach wtórnie uogólnionych i mieszanych postaciach napadów pierwotnie uogólnionych i częściowych.

Zapobieganie i leczenie fazy maniakalnej w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych.
Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub źle tolerowany. Kontynuację leczenia walproinianem można rozważać u pacjentów, u których uzyskano odpowiedź kliniczną na leczenie walproinianem ostrej fazy manii.

Źródło: www.urpl.gov.pl