Accordeon

Substancja czynna: 
Oxycodonum
Dawka: 
80 mg
Zawartość opakowania: 
100 szt.
Kod EAN: 
5909990941568
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Neuralgia popółpaścowa przewlekła; Nowotwory złośliwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
475.20 zł
Cena detaliczna: 
523.93 zł
Cena hurtowa: 
498.96 zł
Wysokość limitu finansowania: 
523.93
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
11.38 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2015-09-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Silny ból, który wymaga leczenia opioidowymi lekami przeciwbólowymi.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego