Acticoat Flex 3 20cm x 40cm

Substancja czynna: 
Emplastri antimicrobiotica
Dawka: 
800 cm²
Zawartość opakowania: 
1 szt.
Kod EAN: 
40565124872
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Epidermolysis bullosa
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
81.00 zł
Cena detaliczna: 
98.94 zł
Cena hurtowa: 
85.05 zł
Wysokość limitu finansowania: 
98.94
Poziom odpłatności: 
bezpłatny do limitu
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
0.00 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2018-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat
Grupa limitowa: 
220.13, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające nanokrystaliczne srebro
Seniorzy: