Actisorb Plus 25

Substancja czynna: 
Emplastri antimicrobiotica
Postać: 
Dawka: 
10,5x19 cm²
Zawartość opakowania: 
1 szt.
Kod EAN: 
15051978002994
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Przewlekłe owrzodzenia
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
27.32 zł
Cena detaliczna: 
34.76 zł
Cena hurtowa: 
28.69 zł
Wysokość limitu finansowania: 
31.62
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
12.63 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
220.10, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra pochłaniające i zatrzymujące wysięk z rany
Seniorzy: