Adamon SR 150

Substancja czynna: 
Tramadolum
Dawka: 
150 mg
Zawartość opakowania: 
50 szt. (5 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990936236
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Nowotwory złośliwe
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
47.30 zł
Cena detaliczna: 
57.84 zł
Cena hurtowa: 
49.67 zł
Wysokość limitu finansowania: 
46.24
Poziom odpłatności: 
bezpłatny do limitu
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
11.60 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Preparat Adamon SR stosowany jest w leczeniu bólu o średnim i dużym nasileniu.

Źródło: www.urpl.gov.pl