Advagraf

Substancja czynna: 
Tacrolimusum
Dawka: 
0,5 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt.
Kod EAN: 
5909990051052
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
<1>stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; <2>miastenia; <3>idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub o
Urzędowa cena zbytu: 
48.44 zł
Cena detaliczna: 
60.75 zł
Cena hurtowa: 
50.86 zł
Wysokość limitu finansowania: 
60.75
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, <1>2016-07-01/<2>2016-09-01/<3>2017-01-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Profilaktyka odrzucania przeszczepu u dorosłych biorców alogenicznych przeszczepów nerki lub wątroby.

Leczenie w przypadkach odrzucania przeszczepu alogenicznego opornego na terapię innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi u dorosłych pacjentów.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego