AirFluSal Forspiro

Substancja czynna: 
Fluticasoni propionas + Salmeterolum
Dawka: 
250+50 µg
Zawartość opakowania: 
1 inh.po 60 daw.
Kod EAN: 
5909991274931
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
76.23 zł
Cena detaliczna: 
92.50 zł
Cena hurtowa: 
80.04 zł
Wysokość limitu finansowania: 
92.07
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.63 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-11-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Astma oskrzelowa

Produkt leczniczy AirFluSal Forspiro wskazany jest do systematycznego leczenia astmy oskrzelowej, gdy zalecane jest leczenie skojarzone długo działającym beta-2-mimetykiem i wziewnym kortykosteroidem u:

  • pacjentów, u których nie uzyskano wystarczającej kontroli objawów astmy stosując kortykosteroid wziewny i stosowany doraźnie wziewny krótko działający beta-2-mimetyk
    lub
  • pacjentów, u których uzyskano kontrolę objawów astmy stosując zarówno kortykosteroid wziewny, jak i długo działający beta-2-mimetyk.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Produkt leczniczy AirFluSal Forspiro wskazany jest do objawowego leczenia pacjentów z POChP z FEV1 <60% wartości należnej (przed podaniem leku rozszerzającego oskrzela) i powtarzającymi się zaostrzeniami w wywiadzie, u których utrzymują się istotne objawy choroby mimo regularnego stosowania leków rozszerzających oskrzela.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego