Allevyn Ag Adhesive

Substancja czynna: 
Emplastri antimicrobiotica
Dawka: 
100 cm²
Zawartość opakowania: 
1 szt.
Kod EAN: 
5000223461652
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Przewlekłe owrzodzenia
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
11.39 zł
Cena detaliczna: 
15.85 zł
Cena hurtowa: 
11.96 zł
Wysokość limitu finansowania: 
15.85
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
4.76 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2018-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat
Grupa limitowa: 
220.10, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra pochłaniające i zatrzymujące wysięk z rany
Seniorzy: