Allevyn Ag Non Adhesive

Substancja czynna: 
Emplastri antimicrobiotica
Dawka: 
400 cm²
Zawartość opakowania: 
1 szt.
Kod EAN: 
5000223461836
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Przewlekłe owrzodzenia
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
45.14 zł
Cena detaliczna: 
56.68 zł
Cena hurtowa: 
47.40 zł
Wysokość limitu finansowania: 
56.68
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
17.00 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2018-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat
Grupa limitowa: 
220.10, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra pochłaniające i zatrzymujące wysięk z rany
Seniorzy: