Alneta

Substancja czynna: 
Amlodipinum
Postać: 
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
60 tabl.
Kod EAN: 
5909991068097
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
Urzędowa cena zbytu: 
20.48 zł
Cena detaliczna: 
26.67 zł
Cena hurtowa: 
21.50 zł
Wysokość limitu finansowania: 
25.72
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
8.67 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2015-05-01 - wskazania refundacyjne, 2016-05-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze.
Przewlekła, stabilna dławica piersiowa.
Naczynioskurczowa dławica piersiowa (typu Prinzmetala).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl