Alortia

Substancja czynna: 
Losartanum + Amlodipinum
Postać: 
Dawka: 
100+10 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt.
Kod EAN: 
5909991105853
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
23.72 zł
Cena detaliczna: 
30.68 zł
Cena hurtowa: 
24.91 zł
Wysokość limitu finansowania: 
26.46
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
12.16 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-03-01
Okres obowiązywania decyzji: 
2 lata
Grupa limitowa: 
45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

Produkt leczniczy Alortia jest wskazany w leczeniu zastępczym pacjentów, u których ciśnienie tętnicze jest odpowiednio kontrolowane podczas jednoczesnego stosowania losartanu i amlodypiny w takich samych dawkach jak w produkcie złożonym.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl