Alventa

Substancja czynna: 
Venlafaxinum
Dawka: 
37,5 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt. (2 blist.po 14 szt.)
Kod EAN: 
5909990047901
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
bólowa polineuropatia cukrzycowa
Urzędowa cena zbytu: 
9.13 zł
Cena detaliczna: 
12.13 zł
Cena hurtowa: 
9.59 zł
Wysokość limitu finansowania: 
8.92
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
5.89 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-03-01 - wskazania refundacyjne, 2017-05-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie epizodów dużej depresji.
Zapobieganie nawrotom epizodów dużej depresji.
Leczenie uogólnionych zaburzeń lękowych.
Leczenie fobii społecznej.
Leczenie lęku napadowego z lub bez towarzyszącej agorafobii.

Źródło: www.urpl.gov.pl