Amlessa

Substancja czynna: 
Perindoprilum + Amlodipinum
Postać: 
Dawka: 
8+10 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt.
Kod EAN: 
5909990908240
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
24.30 zł
Cena detaliczna: 
28.50 zł
Cena hurtowa: 
25.52 zł
Wysokość limitu finansowania: 
11.58
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
23.32 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-05-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Amlessa jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego i (lub) stabilnej choroby wieńcowej, jako leczenie zastępcze u pacjentów, u których objawy są kontrolowane podczas jednoczesnego podawania peryndoprylu i amlodypiny, w takich samych dawkach jak w produkcie Amlessa.

Źródło: www.urpl.gov.pl