Anoro

Substancja czynna: 
Umeclidinii bromidum + Vilanterolum
Dawka: 
55+22 µg
Zawartość opakowania: 
30 dawek
Kod EAN: 
5909991108984
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
178.39 zł
Cena detaliczna: 
204.39 zł
Cena hurtowa: 
187.31 zł
Wysokość limitu finansowania: 
199.76
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
64.56 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-03-01
Okres obowiązywania decyzji: 
2 lata
Grupa limitowa: 
201.3, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o długim działaniu
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

ANORO jest wskazany do podtrzymującego leczenia rozszerzającego oskrzela w celu łagodzenia objawów u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego