ApoPatram

Substancja czynna: 
Tramadolum + Paracetamolum
Postać: 
Dawka: 
37,5+325 mg
Zawartość opakowania: 
90 szt.
Kod EAN: 
5909991220068
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Nowotwory złośliwe
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
16.04 zł
Cena detaliczna: 
21.74 zł
Cena hurtowa: 
16.84 zł
Wysokość limitu finansowania: 
20.81
Poziom odpłatności: 
bezpłatny do limitu
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
0.93 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-09-01
Okres obowiązywania decyzji: 
2 lata
Grupa limitowa: 
153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy ApoPatram jest wskazany w objawowym leczeniu umiarkowanego i ciężkiego bólu.
Stosowanie produktu ApoPatram należy ograniczyć do pacjentów, u których leczenie umiarkowanego do silnego bólu wymaga zastosowania tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem (patrz punkt 5.1).

Produkt leczniczy ApoPatram jest wskazany u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego