ApoTiapina

Substancja czynna: 
Quetiapinum
Postać: 
Dawka: 
100 mg
Zawartość opakowania: 
60 tabl.
Kod EAN: 
5909990910762
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
42.11 zł
Cena detaliczna: 
52.67 zł
Cena hurtowa: 
44.22 zł
Wysokość limitu finansowania: 
44.50
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
11.37 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-09-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

ApoTiapina jest wskazana w leczeniu:

  • schizofrenii,
  • choroby afektywnej dwubiegunowej:
    • w leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej,
    • w leczeniu dużych epizodów depresyjnych w przebiegu choroby dwubiegunowej,
    • w zapobieganiu nawrotom u pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi, u pacjentów z epizodami maniakalnymi lub depresyjnymi reagujących na leczenie kwetiapiną.

Źródło: www.urpl.gov.pl