Apra

Substancja czynna: 
Aripiprazolum
Postać: 
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
56 szt.
Kod EAN: 
5906414001730
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
155.41 zł
Cena detaliczna: 
179.09 zł
Cena hurtowa: 
163.18 zł
Wysokość limitu finansowania: 
171.94
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
11.13 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

4.1 Wskazania do stosowania

Apra jest wskazana w leczeniu schizofrenii u dorosłych i u młodzieży w wieku 15 lat i starszej.

Apra jest wskazana w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u dorosłych, u których występują głównie epizody maniakalne i którzy odpowiadają na leczenie arypiprazolem (patrz punkt 5.1).

Apra jest wskazana w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u młodzieży w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwającym do 12 tygodni (patrz punkt 5.1).