Aripsan

Substancja czynna: 
Aripiprazolum
Postać: 
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt.
Kod EAN: 
5909991259075
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
76.68 zł
Cena detaliczna: 
92.94 zł
Cena hurtowa: 
80.51 zł
Wysokość limitu finansowania: 
92.11
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
4.03 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-07-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy ARIPSAN jest wskazany do leczenia schizofrenii u dorosłych i u młodzieży w wieku 15 lat i starszej. Produkt leczniczy ARIPSAN jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u dorosłych, u których występują głównie epizody maniakalne i którzy odpowiadają na leczenie arypiprazolem (patrz punkt 5.1).

Produkt leczniczy ARIPSAN jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u młodzieży w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwającym do 12 tygodni (patrz punkt 5.1).