Asaris

Substancja czynna: 
Fluticasoni propionas + Salmeterolum
Dawka: 
250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną
Zawartość opakowania: 
1 inhalator 60 dawek
Kod EAN: 
5909991034887
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
76.24 zł
Cena detaliczna: 
92.51 zł
Cena hurtowa: 
80.05 zł
Wysokość limitu finansowania: 
92.07
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.64 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-07-01
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat
Grupa limitowa: 
199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Astma oskrzelowa

Asaris jest wskazany do systematycznego leczenia astmy oskrzelowej, gdy zalecane jest jednoczesne stosowanie długo działającego β2-mimetyku i wziewnego kortykosteroidu:

  • u pacjentów, u których objawów astmy nie można opanować mimo stosowania kortykosteroidu wziewnego oraz krótko działającego β2-mimetyku, stosowanego doraźnie,
    lub
  • u pacjentów, u których objawy astmy można opanować kortykosteroidem wziewnym i długo działającym β2-mimetykiem.
Uwaga: Produkt leczniczy Asaris w dawce: 100 μg + 50 μg, nie jest przeznaczony do stosowania w przypadku ciężkiej astmy u dorosłych i u dzieci.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Asaris w dawce: 500 μg + 50 μg, jest wskazany w objawowym leczeniu pacjentów z POChP z FEV1 <60% wartości należnej (przed podaniem leku rozszerzającego oskrzela), z powtarzającymi się zaostrzeniami w wywiadzie, u których utrzymują się istotne objawy choroby pomimo regularnego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego