Asmanex Twisthaler

Substancja czynna: 
Mometasonum
Dawka: 
400 µg/dawkę
Zawartość opakowania: 
1 poj.po 60 daw.
Kod EAN: 
5909991106638
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
81.00 zł
Cena detaliczna: 
96.13 zł
Cena hurtowa: 
85.05 zł
Wysokość limitu finansowania: 
73.31
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
29.22 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy Asmanex Twisthaler jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat w leczeniu podtrzymującym przewlekłej astmy oskrzelowej.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego