Astrium

Substancja czynna: 
Rosuvastatinum
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
30 tabl.
Kod EAN: 
5909991264925
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
5.83 zł
Cena detaliczna: 
8.57 zł
Cena hurtowa: 
6.12 zł
Wysokość limitu finansowania: 
8.15
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
2.87 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-09-01
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat
Grupa limitowa: 
46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie hipercholesterolemii
Pierwotna hipercholesterolemia u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych (typu IIa, w tym rodzinna heterozygotyczna hipercholesterolemia) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) jako uzupełnienie diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające.

Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako uzupełnienie diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe.

Zapobieganie zdarzeniom ze strony układu sercowo-naczyniowego
Zapobieganie dużym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia takiego zdarzenia po raz pierwszy (patrz punkt 5.1), razem z działaniami mającymi na celu redukcję pozostałych czynników ryzyka.