Atozet

Substancja czynna: 
Ezetimibum + Atorvastatinum
Postać: 
Dawka: 
10+80 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt.
Kod EAN: 
5909991226725
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z p
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
131.43 zł
Cena detaliczna: 
153.40 zł
Cena hurtowa: 
138.00 zł
Wysokość limitu finansowania: 
153.40
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
46.02 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
2 lata
Grupa limitowa: 
48.0, Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Hipercholesterolemia

ATOZET jest wskazany do stosowania jako leczenie wspomagające wraz z dietą u osób dorosłych z pierwotną (heterozygotyczną rodzinną lub niewystępującą rodzinnie) hipercholesterolemią bądź mieszaną hiperlipidemią, w przypadku których odpowiednie jest stosowanie produktów leczniczych złożonych:

  • pacjenci z nieodpowiednią kontrolą choroby przyjmujący statyny w monoterapii; 
  • pacjenci leczeni już statynami i ezetymibem.

Produkt leczniczy ATOZET zawiera ezetymib i atorwastatynę. Wykazano, że stosowanie atorwastatyny zmniejsza częstość występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych (patrz punkt 5.1). Nie wykazano do tej pory korzystnego wpływu stosowania produktu leczniczego ATOZET ani ezetymibu na zapadalność na choroby sercowo-naczyniowe i związaną z nimi śmiertelność.

Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna (ang. Homozygous Familial Hypercholesterolaemia, HoFH)
ATOZET jest wskazany do stosowania jako produkt leczniczy wspomagający wraz z dietą u osób dorosłych z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną. U pacjentów mogą być również stosowane dodatkowe metody leczenia (np. afereza lipoprotein o małej gęstości [LDL]).