Atrolak

Substancja czynna: 
Quetiapinum
Dawka: 
150 mg
Zawartość opakowania: 
60 tabl.
Kod EAN: 
5909991307479
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
44.71 zł
Cena detaliczna: 
57.40 zł
Cena hurtowa: 
46.95 zł
Wysokość limitu finansowania: 
57.40
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-05-01
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat
Grupa limitowa: 
178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Atrolak jest wskazany w leczeniu:

  • schizofrenii,
  • choroby afektywnej dwubiegunowej:
    • w leczeniu umiarkowanych i ciężkich epizodów manii w przebiegu choroby dwubiegunowej,
    • w leczeniu epizodów dużej depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej,
    • w celu zapobiegania nawrotom epizodów manii lub depresji u pacjentów z chorobą dwubiegunową, którzy uprzednio reagowali na leczenie kwetiapiną
  • jako uzupełnienie w leczeniu epizodów dużej depresji u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi (MDD), którzy wykazywali suboptymalną odpowiedź na lek przeciwdepresyjny w monoterapii (patrz punkt 5.1). Przed rozpoczęciem leczenia, lekarz powinien rozważyć profil bezpieczeństwa produktu Atrolak (patrz punkt 4.4).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego