Atropinum sulfuricum WZF 1%

Substancja czynna: 
Atropinum
Dawka: 
10 mg/ml
Zawartość opakowania: 
5 ml
Kod EAN: 
5909990243112
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
11.40 zł
Cena detaliczna: 
15.51 zł
Cena hurtowa: 
11.97 zł
Wysokość limitu finansowania: 
13.75
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
4.96 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
226.0, Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

  • Długotrwałe rozszerzenie źrenicy, badania diagnostyczne oka, badania refrakcji u małych dzieci.
  • Leczenie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego w celu zapobiegania zrostom tęczówkowo - soczewkowym.

Wskazania do stosowania:

  • Długotrwałe rozszerzenie źrenicy, badania diagnostyczne oka, badania refrakcji u małych dzieci.
  • Leczenie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego w celu zapobiegania zrostom tęczówkowo - soczewkowym.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego