Atrox 10

Substancja czynna: 
Atorvastatinum
Postać: 
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
90 szt.
Kod EAN: 
5907695215359
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cuk
Urzędowa cena zbytu: 
9.16 zł
Cena detaliczna: 
13.05 zł
Cena hurtowa: 
9.62 zł
Wysokość limitu finansowania: 
12.22
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
4.50 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2018-01-01 - wskazania refundacyjne, 2018-01-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Hypercholesterolemia
Atrox stosowany jest jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji LDL-cholesterolu, apolipoproteiny B i triglicerydów, gdy niefarmakologiczne metody leczenia (leczenie dietą, ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) nie są wystarczająco skuteczne u pacjentów:

  • z hipercholesterolemią pierwotną (typ Ha wg klasyfikacji Fredricksona);
  • z hiperlipidemią złożoną (mieszaną) (odpowiadająca typom lia i Ilb wg klasyfikacji Fredrickson’a);
  • z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną.

Atorwastatyna jest również wskazana do stosowania u pacjentów z homozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej, jako leczenie wspomagające inne leczenie h i polipem i żujące (takie jak afereza cholesterolu-LDL) lub w przypadkach, w których te metody terapeutyczne nie są dostępne.

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowvm
Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka.

Zalecenia ogólne:
Przed rozpoczęciem leczenia atorwastatyną, należy wykluczyć wtórne przyczyny hipercholesterolemii (np. źle kontrolowana cukrzyca, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia, zmiany polekowe, alkoholizm).

Źródło: www.urpl.gov.pl