Augmentin

Substancja czynna: 
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
Dawka: 
400+57 mg/5 ml
Zawartość opakowania: 
5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but.
Kod EAN: 
5909990419319
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
Urzędowa cena zbytu: 
9.72 zł
Cena detaliczna: 
12.26 zł
Cena hurtowa: 
10.21 zł
Wysokość limitu finansowania: 
6.78
Poziom odpłatności: 
50%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
8.87 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2017-01-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Augmentin wskazany jest do leczenia następujących zakażeń bakteryjnych u dzieci i dorosłych (patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.1):

  • ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane);
  • ostre zapalenie ucha środkowego;
  • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane);
  • pozaszpitalne zapalenie płuc;
  • zapalenie pęcherza moczowego;
  • odmiedniczkowe zapalenie nerek;
  • zakażenia skóry i tkanek miękkich szczególnie zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej;
  • zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryj nych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl