Augmentin ES

Substancja czynna: 
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
Dawka: 
600+42,9 mg/5 ml
Zawartość opakowania: 
50 ml
Kod EAN: 
5909990614288
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
Urzędowa cena zbytu: 
19.44 zł
Cena detaliczna: 
24.12 zł
Cena hurtowa: 
20.41 zł
Wysokość limitu finansowania: 
14.52
Poziom odpłatności: 
50%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
16.86 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2017-01-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Augmentin wskazany jest do leczenia następujących zakażeń bakteryjnych, wywołanych lub uznanych za prawdopodobnie wywołane przez Streptococcus pneumoniae opornego na penicylinę, u dzieci w wieku od 3 miesięcy i masie ciała niniejszej niż 40 kg.

  • ostre zapalenie ucha środkowego;
  • pozaszpitalne zapalenie płuc.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Źródło: www.urpl.gov.pl